Учебните програми за придобиване на специалност в сферата на здравеопазването да се утвърждават от ректорите на висшите училища, а не както до момента – от министъра на здравеопазването. Това предвиждат промените в Наредбата за придобиване на специализация в страната, става ясно от наскоро публикувания за обществено обсъждане проект от Министерството на здравеопазването. Съгласно тях здравният министър ще утвърждава единни държавни изисквания за всяка специалност.

Професията на личните лекари продължава да не е особено привлекателна за младите медици. Необходимо е да се подобряват условията на работа, финансирането, както и възможностите за кариерно развитие.

„Проблем е зачисляването за специализация и информацията за свободни места и къде има обучителни практики. Защото в общата медицина специализацията протича на две места. Едно в т.нар. „акредитирани обучителни практики“, това са работещи практики на общопрактикуващи лекари. И другата част съответните акредитирани болнични лечебни заведения, които са под егидата на някои от медицинските университети в страната.“

Това казва в интервю за БНР доц. д-р Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) .

Той допълва, че няма нужда два пъти годишно да се зачисляват желаещи за специализация. Считаме, че може да бъдат зачислявани във всеки един момент, когато се появят желаещи.

От съсловната организация предлагат специализацията по обща медицина да бъде разписана в отделна глава в тази Наредба или както е било в миналото, в отделен документ, защото спецификата на провеждането е много по-различна от другите медицински специалности.

Източник: БНР