Дълбок анализ на раковите клетки измежду ракови клетки установява, че между различните видове рак има общи ключови протеини, които оказват влияние на растежа на тумора. Разучаването на тези протеини е първата стъпка към потенциални нови терапии, които засягат определени ключови протеини в раковите клетки.


Научното изследване е осъществено от Националния консорциум за клиничен протеомен анализ на тумори в Америка – сдружение на множество институции, включително Медицинския факултет на Вашингтонския университет в Сейнт Луйс, института „Броуд“ на Масачузетския технологичен институт и Харвардския университет. Консорциумът се финансира от Националния институт по здравеопазване в Америка (NIH). Трудът е публикуван в списанията Cell и Cancer Cell.


Макар и анализът на генетичната структура на рака да е довел до откриването на близо 300 нови гени, които имат връзка с опасното заболяване, идентифицирането на протеини е въпрос от съществено значение, защото те и техните системи са основните причинители на скорострелното клетъчно делене, което се наблюдава при рака. Анализирани са 10 хиляди протеини в клетки, които се намират в 10 различни видове рак – два вида рак на белите дробове, рак на дебелото черво, рак на яйчниците, рак на бъбреците, рак на главата, на шията, на матката, на панкреаса, на гърдата и на мозъка.


Протеините, които са открити и имат значение в клетъчното делене при рак в много от случаите могат да се разпознаят в няколко вида тумори. Това прави комбинирания анализ на множество видове необходим за идентифицирането на важни протеини, които играят роля в бързото разпространение на тумора. Така се открива общ биологичен механизъм измежду раковите заболявания, който ръководи туморния растеж. 


Откриването на съществените протеини е и възможно обяснение за някои от потенциалните проблеми при имунотерапията – при някои случаи лечението не може да работи поради факта, че не съществува определен протеин, свързан с мутацията, която терапията атакува.


Научаването на повече за протеините, които участват в растежа на тумора, в комбинация с вече наличните познания за генетичната структура на рака дава база на познания, която потенциално може да бъде разширена и да послужи за разработването на повече видове лечение на ракови заболявания, както и тяхното диагностициране.Прочети още на: Установени са ключови протеини, които участват в растежа на рак.