Служебното правителство се очаква да обсъди и приеме годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите за 2021 г. Това предвижда дневният ред на правителственото заседание за сряда, 2 ноември, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

На заседанието кабинетът ще обсъди още решение за предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди, по искане на областния управител на Търговище, за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение на част от територията на община Омуртаг. 

В дневния ред е включен проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи за 2022 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. Средствата ще отидат за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.