От 2014 година, за период от 6-7 години след това, от българския пазар изчезват около 3000 лекарствени продукта. Причините са най-вече производствени, маркетингови, стремеж към най-ниска цена.

Това заяви бившият здравен министър проф. Асена Сербезова.

По думите ѝ някои фармацевтични производители поради това, че се реферират с други държави и цената на един малък пазар като българския оказва влияние върху цените на по-големи пазари, предпочитат да излязат.

„Това е резултат от една цялостна лекарствена политика и по-голямата част от причините за недостиг на лекарства“, каза Сербезова.

Тя обясни, че информацията за недостиг на лекарствен продукт е публично налична и е по данни на Изпълнителна агенция по лекарствата.

„Притежателите на разрешение за употреба и производителите са длъжни, когато временно или постоянно преустановят продажби на лекарствени продукти на територията на България, да информират агенцията и така е направена статистика“, уточни тя.

Недостигът на лекарства обхваща всички фармакологични групи.

„В интерес на истината повечето лекарствени продукти имат терапевтични алтернативи. Тези, които нямат след това продължават да се доставят на територията на страната, ако обаче ги поръча болнично лечебно заведение по специалния ред на наредба 10 на Министерство на здравеопазването, тоест това е редът, по който гражданите се лекуват с неразрешени лекарствени продукти, но тогава те вече заплащат цената, а не публичния фонд“, каза още тя.