С 9,2% са се увеличили хоспитализациите през 2022 г. (1 940 862 броя) в сравнение с 2021 г. (1 777 501 броя), става ясно от годишния отчет за дейността на НЗОК. От Здравната каса обясняват увеличението с отлаганото лечение на здравноосигурените лица в лечебни заведения за болнична помощ, свързано с пандемията от COVID-19 и временното спиране на плановия прием. С отмяната на тези ограничения, здравноосигурените лица, които по тази причина са отлагали посещение при лекар, както и последващо лечение в болници, са получили необходимата медицинска помощ.

На ниво РЗОК най-голям обем дейности по клинични пътеки е отчетена и заплатена на територията на РЗОК-София град – 541 564 бр. или 27.9% от обема дейности, РЗОК-Пловдив – 330 337 бр. или 17.0%, РЗОК-Бургас – 114 936 бр. или 5,9%, РЗОК-Варна – 105 641 бр. или 5.4% от обема дейности, отчетени през 2022 г. Отчетените случаи от тези РЗОК са 1 092 478 броя, което представлява 56.3% от всички отчетени КП през годината. Най- малък брой дейности по клинични пътеки са отчетени в РЗОК Видин, Ловеч, Перник, Разград, Търговище и Ямбол, които са под 1% от общо отчетените случаи за 2022г.

Най-голям брой отчетени случаи на национално ниво за 2022 г. се наблюдава за следните клинични пътеки: Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно- двигателен апарат (115 554 случая, което е 21 211 броя или с 22,5% повече от 2021 г.); Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения“ (88 932 случая, увеличение с 10.3% спрямо 2021 г.); Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години (67 030 броя през 2022 г., увеличение с 33,3% спрямо 2021 г.); Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация (55 7983 през 2022 г., с 23,7% повече спрямо 2021 г.); Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костно-мозъчно изследване при лица над 18 години (отчетени са 48 627 случая, което е с 12,3% повече спрямо 2021 г.).

Намаляване се отчита при случаите по КП 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“ от 115 334 броя през 2021 г. на 51 185 броя през 2022 г. или спад с 55,6% спрямо 2021 г. От Касата подчертават, че намалението се дължи основно на отмяна на извънредната епидемична обстановка в България, тъй като всички пациенти с диагноза COVID-19 без бронхопневмония, се отчитат по тази клинична пътека.

На ниво лечебни заведения най-голям обем дейности през 2022 г. е отчетен от УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив – 83 313 бр. или 4,3% от общия обем дейности; УМБАЛ „Света Марина“-Варна – 46 258 бр. или 2,4%; УМБАЛ Софиямед – 42 258 бр. или 2.2%, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов – 40 222 бр. или 2.1%, Аджибадем Сити Клиник болница Токуда – 39 538 бр. или 2.0%, ВМА – 37 554 бр. или 1,9%, УМБАЛ Пълмед-Пловдив – 33 216 или 1,7%, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“-Плевен – 31 804бр. или 1,6% от общия обем дейности.

Най-малък брой дейности са отчетени от СОБАЛ Ралчовски – 11 броя, СБАЛОБ Зрение – 32 бр. и МБАЛ-Варна – 34 броя.

Амбулаторните процедури се увеличават с 5,2% през 2022 г. в сравнение с 2021 г., но при клиничните процедури се наблюдава намаление в отчетените дейности с около 9%. Това намаление се дължи основно на отмяна на извънредната епидемична обстановка, по време на която по клинична процедура № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“ и клинична процедура № 4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“, се лекуваха пациенти с поставена диагноза с код U07.1 Covid-19 и код U07.2 Covid-19.

От НЗОК заключват, че дейността в болнична помощ по клинични пътеки през 2022 г. представлява 61,5% от всички преминали случаи и е концентрирана в пет РЗОК в страната – в София (27.9%), Пловдив (17.0%), Бургас (5.9%), Варна (5.4%) и Плевен (5.2%). По клинични процедури 72,3% от отчетените и заплатени дейности са в София (42,6%), Пловдив (13.1%), Бургас (5.7%), Плевен (5.5%), Варна (5.4%), а при амбулаторните процедури 62,7% са в София (30,9%), Пловдив (14.0%), Варна (8.3%), Бургас (5.2%) и Плевен (4.4%).