Едно на всеки 60 деца в цял свят страда от разстройство от аутистичния спектър, като само у нас всяка година броят им се увеличава с 10%. Много от тях обаче остават недиагностицирани или нелекувани. Причината е, че и диагностиката, и терапията са прекалено скъпи за родителите им, а здравната каса не ги покрива.

9-годишният син на Виолета Пашова посещението детски терапевт. „1 час е 35 лева, а Здравната каса не поема абсолютно нищо. За да има минимален резултат, детето трябва да посещава психолог и логопед по минимум 2 часа седмично”, коментира тя.

Според друга майка това струва на родителите около 600-700 лв. месечно.

„НЗОК заплаща един преглед с детски психиатър. Не покрива терапевтични дейности, които по същество са немедицински – психотерапията или езико-говорна рехабилитация”, коментира д-р Николай Попов.