Съвременният фермер редовно е подложен на предизвикателства в няколко различни посоки. На фона на нарастването на търсенето на продукция, намалената работна сила, растежа на устойчивото селско стопанство, както и необходимостта от цифрова трансформация, бъдещето може да изглежда ветровито за търговските селскостопански предприятия. Но целите, които всички земеделски производители споделят са:

  • Производителност
  • Устойчивост
  • Печалби

Ефективното смазване и проактивната поддръжка помагат да се гарантира, че натискът от селскостопанското оборудване се сваля и впоследствие това се отразява на крайния резултат. Това може да помогне за увеличаване на икономията от гориво и също така за намаляване на емисиите.

А напредъкът в биоразградимите смазочни продукти и моторно масло означава, че можете да изберете, да защитите както вашето оборудване, така и околната среда – минимизиране на всяко отрицателно въздействие върху растенията, животните и местната екосистема, в резултат на случайни течове или разливи.

Всичко това може да ви помогне, да се съсредоточите върху възможностите за растеж във вашия бизнес, независимо дали става дума за интелигентно земеделие, прецизно земеделие или други съвременни методи на земеделието.

Ето защо е важно, да увеличите променливите, на които можете да повлияете, като производителността на вашето оборудване.

Твърде често основната причина за неефективните машини е неправилното смазване и изпозлване на грешно моторно масло. Доверен партньор, като Shell Lubricant Solutions може да насочи вашия план за поддръжка по правилния път с висококачествени смазочнипродукти и услуги за поддръжка с висока стойност.

Свържете се с нас, за да научите повече за това как нашите продукти и услуги могат да помогнат на вашия бизнес да расте.