Регионалната здравна инспекция в Пазарджик ще оценява растежа и затлъстяването при 7-годишните деца. Проучването е част от „Европейската инициатива за наблюдаване растежа в детска възраст“. 

В проучването са включени три училища в Пазарджик и по едно учебно заведение в общините Велинград, Ракитово, Пещера, както и в село Динката. Освен измервания на ръста и теглото в училищата ще се проведе и анкетно  проучване на  учебната среда и хранителните навици на децата. 

Събраните данни ще осигурят информация за тенденцията при храненето и ще дадат възможност да се сравни антропометричния статус на 7-годишните с този на връстниците им от европейските страни. На тази база ще бъдат формирани и европейски политики за здравословното хранене на децата и ограничаване на затлъстяването. 

Изследването се провежда и в другите европейски страни и ще продължи до края на месец май. В България през този мониторинг на случаен принцип ще преминат общо 199 училища.

Източник: БНР