„Това което на мен ми направи впечатление, наблюдавайки целия случай на Сашко от Перник, и което нямаше как да не ме докосне, е реакцията на обществото към една такава трагедия, родител, който изгубва детето си и не знае къде е. И това, което мен ме впечатли, е че обществото се обедини около една кауза. И то за детенце със специални образователни потребности и се оказа, че всички ние сме свързани по някакъв начин и това да се разделяме не помага на никого…“, каза за БНР проф. д-р Севджихан Еюбова – професор по психология на развитието в детска и юношеска възраст.


„Терминът аутизъм не е нов за нашата клинична практика. Но по отношение на новите критерии за аутизъм, ние не говорим само за детски или за конкретна форма на аутизъм, ние говорим за разстройство от аутистичния спектър.
Това е невроразвитийно разстройство, което означава, че има биологична компонента, която невинаги е ясна. Това прави диагностиката много трудна в някои случаи, но в други и има и поведенчески израз, който пък насочва специалистите, или родителите, че има някакъв проблем в развитието. Ако детето е първо дете, родителите могат да пропуснат тези симптоми. Поведенческите сиптоми се появяват още преди детето да навърши три годинки. Има специфични нарушения в комуникацията, по които ние оценяваме детето“, поясни още специалистът.

Проф. Еюбова посочи още, че децата от аутистичния спектър не изпитват необходимост да се свързват с околните. По думите й децата аутисти не възпроизвеждат социалния опит в игрите си. Те играят по различен начин с играчките. При тях няма „игри наужким“. Показват емоциите си по различен начин.

Във връзка със случая на оцеляването на Сашко от Перник, проф. Еюбова изтъкна, че децата аутисти възприемат света изключително различно от нас, могат да не изпитват болка в някои случаи, могат да спят по два часа, което им е напълно достатъчно, да са свръхактивни, защото нервната им система функционира различно.

„За съжаление, не се използват всички научни изследвания, с които разполагаме, които да ни подготвят как да реагираме предварително, ако се сблъскаме с дете от аутистичния спектър.

Важно е да кажем, че по последни данни случаите на деца от аутистичния спектър, с нарушения в развитието са с много голяма честота, случаите много нарастват, изтъкна още пред БНР проф. Еюбова, давайки за пример замърсяването в околнота среда с токсини, тежки метали и фосфорорганични съединения, използвани в селскостопанските препарати за обработка на зърнените култури.

Източник: БНР