Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев ще инициира промени в Закона за здравето, които да позволят отпадането на задължителната изолация на лица, болни от Covid-19, както и на задължителната карантина на контактните на тези лица, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

На 5 май Световната здравна организация отмени ситуацията на спешност за общественото здраве от международно значение поради Covid-19.

След анализ на епидемичната ситуация в България, вземайки предвид ниската заболеваемост и ниските нива на хоспитализация и смъртност, експертите в Министерството на здравеопазването постигнаха консенсус да бъде предложена законодателна промяна, която да позволи отмяна на въведената към момента задължителната изолация и карантина при Covid-19.