От 1 октомври тази година лекарствени продукти за лечение на диабет и антибактериални лекарствени продукти за системна употреба съгласно анатомо-терапевтично-химичната класификация на Световната здравна организация да се извършва само с електронно предписание. Това се предлага в проект за промени в Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане до 1 септември.

Причините за предлаганите промени са с цел предотвратяване на недостига на лекарствени продукти и справяне с антимикробната резистентност, както и постигане на рационална употреба на медикаменти, посочва в мотивите си министърът на здравеопазването към предложения проект за промени. Друга причина за изработването на проекта е водената от Министерството на здравеопазването политика по въвеждане на електронно здравеопазване, чиято стратегическа цел е подобряването на общественото здраве, осигуряване на достъп до лекарства, повишаване на ефективността и намаляване на разходите на здравните услуги.

С предложената промяна се цели и недопускане на нерегламентирани практики, които биха довели до недостиг или липси на лекарствени продукти, което би застрашило живота и здравето на нуждаещите се пациенти.

Председателят на Комисията по здравеопазване в парламента Костадин Ангелов написа в профила си в социална мрежа вчера, че е сигнализирал МВР и ДАНС с искане да се проверят по дни, количества и фирми изнесените лекарства в периода 1 януари – 31 юли 2023 г.

На 7 август министърът на здравеопазването Христо Хинков заяви, че се подготвят законови промени с цел повишаване на контрола и минимизиране на риска от недостиг на лекарства.