Повече изследвания и по-добре заплатени услуги за пациентите приеха министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков, управителят на Националната здравноосигурителна каса Станимир Михайлов, председателят на Български лекарски съюз д-р Иван Маджаров и председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков. Вчера те подписаха новия Национален рамков договор. 

Той трябва да е за една година, заяви проф. Хинков. „Имам намерение да предложа подписването на рамковите договори да става всяка година, както беше преди време, тъй като всяка година се приема бюджет“, обясни министърът.

Договорът определя правилата, по които ще се финансират болниците, както и цените им.

Това беше дълъг процес. Миналият рамков договор продължи много дълго заради ковид пандемията, обясни д-р Маджаров.

По думите му преговорите са продължили цяла година, от миналия септември.  

Председателят на зъболекарския съюз д-р Николай Шарков също се съгласи, че документът трябва да се подписва всяка година.

Най-важното за един гражданин е да не се разболява, в този бюджет има много сериозно внимание на първичната и специализираната извънболнична помощ. Там има най-голямо увеличение, това ще позволи много по-интензивна профилактика, обясни заместник здравният министър доц. Михаил Околийски.  

Засега не се предвиждат санкции за болниците, които не достигнат началните заплати, заложени в Колективния трудов договор, а период, в който да се помисли как да бъдат подпомогнати лечебните заведения, които имат нужда от помощ, каза  д-р Иван Маджаров