Десетки пациенти с диабет и техни близки са подали жалби до омбудсмана за липсващи в аптеките инсулини и животоподдържащи лекарства. Във връзка с това омбудсманът Диана Ковачева поиска от здравния министър Христо Хинков да разпореди проверки по конкретните сигнали и при установени нарушения или пропуски да се предприемат незабавни мерки. 

Жалба до омбудсмана е изпратил Зоран Николов от Русе. От година неговата баба е с диабет и поддържащо лечение с „Оземпик“. Медикаментът се намира трудно, в местните аптеки споделят, че румънци идват да го търсят у нас. След разговор с Агенцията по лекарствата мъжът научава, че доставките за Източна Европа са затруднени. Разбира и че освен от пациенти с диабет, лекарството се търси от желаещи да отслабнат.  

 „Тези продукти от една страна да не бъдат изнасяни извън държавата, както в случая се случва с „Оземпик“, а от друга страна – това лекарство трябва да бъде включено в списъка с лекарствени продукти, които да не се предлагат на свободен прием“.

Липсващи са и различни видове инсулини, като „Фиасп“, „Тресиба“, „Новорапид“. Потвърди го Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки: „Общото между тях е, че всичките се изнасят. Присъстват в списъка с изнасяните лекарства на Изпълнителната агенция по лекарствата“.

Всички инсулини са в позитивния лекарствен списък и износът им би трябвало да се регулира чрез системата СЕСПА: „Системата, която ние от много време алармираме, че не работи. Нейната функция е да ограничава износа в случай, че има дефицит на пазара“, посочи Николай Костов. БНР