Какво се случва с промяната на Наредба 4 за разрешаването и на хартиените рецепти за спешни медици от октомври и за всички лекари от 8 декември, питат Пациентски организации „Заедно с теб“.

Припомняме, че на 16 октомври т. г. влязоха в сила промени в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, според които лекарствата за лечение на диабет и антибактериалните медикаменти за системна употреба (антибиотиците) могат да се изписват само с електронна рецепта. Промяната срещна силен отпор, след което беше обещано да бъде върната възможността хартиените рецепти да могат да се ползват паралелно с електронните до 1 април 2024 г. Това обаче все още не е факт.

„Поредният неизпълнен ангажимент, поет от институциите пред обществото“, изтъкват в тази връзка пациентските организации.

Те подчертават, че въпреки поетия ангажимент Министерство на здравеопазването (МЗ) бездейства, като по този начин застрашава лечението на деца и възрастни през грипния сезон при наличието на множество нелекувани и усложнени пневмонии. От „Заедно с теб“ допълват, че предстоят празници, по време на които личните лекари ще бъдат по-трудно достъпни, което още повече ще затрудни лечението.

Пациентските организации отбелязват, че наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, която трябва да разреши издаването и на хартиени рецепти, се обсъжда от 24 ноември 2023 г. до 15 декември 2023 г. и все още не е приета и обнародвана в Държавен вестник, въпреки заявената за това дата 8 декември 2023 г.

Пациентски организации „Заедно с теб“ настояват за спешно изпълнение на поетите ангажименти и осигуряване на навременното лечение на пациентите.