Бежанците и мигрантите трябва да получат универсална здравна помощ в приемащите ги страни, в защита на техните човешки права. Това е един от приоритетите на новия план за действие за осигуряване на здравето на бежанците и мигрантите в европейския регион на Световната здравна организация до 2030 г., който се обсъжда на международна конференция в Кипър във вторник и сряда.

Новият регионален план за Европа на Световната здравна организация /СЗО/ цели да подкрепи страните-членки в управлението на миграцията с прилагането на обща здравна политика, посочи кипърският министър на здравеопазването д-р Попи Канари.

Тя подчерта необходимостта от съвместни действия, международно сътрудничество и споделена отговорност за гарантиране на правото на здраве на мигрантите, отчитайки ограничения капацитет на много здравни и социални системи в региона.

В конференцията в кипърския град Ларнака участват представители на 33 страни от Европа, включително България, Източното Средиземноморие и Африка.

Кипър представя на срещата своите добри практики в областта на общественото здравеопазване и миграцията. Сред тях са осигуреният достъп на всички мигранти до първични здравни грижи, ваксинацията им и националната програма за откриване и лечение на заразни болести сред тези групи, каза министър Канари.

Според обсъжданата в Кипър пътна карта окончателният проект на новия здравен план трябва да бъде представен за разглеждане на сесията на Регионалния комитет на СЗО през октомври.

Източник: БНР