Министерство на здравеопазването предлага нова формула, по която да се изчисляват нужните количества за страната ни. Съответно – кои медикаментите и кога да бъдат спирани за износ.

Благодарение на тази нова формула повече на брой лекарства ще попадат в списъка със забранени за износ лекарствени препарати. Така от ведомството казват, че това ще отговори на реалните сигнали на хората за липси.

В забранителните списъци вече ще влизат и лекарствата, за които има планирано временно или постоянно спиране на продажбите. Както и тези, чиято продажба се спира, в резултат на непредвидими обстоятелства.

При недостиг ще се прилага съкратена процедура по издаване на разрешение за паралелен внос. За аптеките изрично се посочва, че могат да се снабдяват с лекарства само от търговци на едро с необходимото разрешително. Както и да ги отпускат само на населението и само срещу рецепта, кагото те са по лекарско предписание.

Разширяват се възможностите за контрол и се въвеждат нови глоби. Предложенията са публикувани за обществено обсъждане до 7 септември.