Националният раков регистър ще спре да съществува, ако бъде одобрено прехвърлянето му към Националния център за обществено здраве и анализи. Това заяви за „Хоризонт” проф. Здравка Валерианова, ръководител на раковия регистър, който в момента се поддържа от столичната Специализирана болница по онкология. От здравното министерство предлагат прехвърлянето на регистъра с цел навременно и качествено събиране на данни за онкозаболяванията у нас и подготвяне на анализи за тяхното разпространение.

Раковият регистър съществува от повече от 70 години. Целта му е да събира и анализира информация за злокачествените заболявания, да дава данни, по които да се разпределят доставките на лекарства за онкоболни, да се планира разкриване на лечебни заведения и нужните за тях специалисти, апаратура и легла, да се проследяват рисковите фактори за поява на ракови заболявания.

Според ръководителя му проф. Здравка Валерианова до момента тези данни не се използват ефективно за планиране на онкологичната грижа. Предложената промяна не решава този проблем.

„Единственото и основно нещо е къде да бъде локализиран. И кой да се грижи за него, поддържането му, ако може да стане без средства, без хора, ей така във въздуха, няма как да се случи. Просто няма да има вече раков регистър“.

Според проф. Валерианова е нужно изграждане на система за комплексна онкологична грижа, за да спре лутането на пациенти между различни специалисти.

Източник: БНР