Задълженията на Ловешката болница достигнаха до над осем милиона лева. Предстои гласуване на бизнес програма за развитието и дейността на лечебното заведение.

Очаква се да бъде сменен представителят на държавата в Съвета на директорите, която е мажоритарен собственик на болницата. Мирослав Ботушаров е предложен да замени досегашния представител Анелия Дюлгерова. Държавата е мажоритарен собственик в болницата с почти 80 на сто дялов капитал.

Източник: НОВА