Болниците ще имат достъп до електронните здравни досиета на хората само след изричното им съгласие. Наредбата влезе в сила на 1-ви януари.

Изключения ще се правят при спешните случаи – тогава медиците ще имат право да проверят основни данни за пациента и да търсят контакти на негови близки.

Електронното здравно досие съдържа цялата здравна информация за всеки от нас – медицински прегледи, резултати от изследвания, имунизации, алергии и предписвани лекарства.

Източник: НОВА