Членовете на парламентарната комисия по здравеопазване единодушно гласуваха за създаване на подкомисия за недостига на лекарствени продукти на територията на Република България. Това съобщиха от комисията. Заседанието на комисията е било съвместно с Комисията по труда, социалната и демографската политика и е проведено в почивката на пленарното заседание.

Председател на подкомисията е Валери Лачовски, а заместник-председатели са Васил Пандов, Маргарита Генчева и Адлен Шевкед. В подкомисията за недостига на лекарствени продукти са включени депутатите Валери Лачовски, Васил Пандов, Маргарита Генчева, Адлен Шевкед, Георги Гьоков и Андрей Чорбанов.

Създаването на подкомисията е в резултат на постъпили сигнали на граждани и институции за недостиг на лекарства в страната. Подкомисията се създава за срок от шест месеца. Предложението за подкомисията е на председателя на комисията по здравеопазване проф. Костадин Ангелов.