Всички хора принадлежат към една от четирите основни кръвни групи. Те се различават по антигените на повърхността на червените кръвни клетки.

Хората с антиген А са кръвна група А, тези с антиген Б са кръвна група Б. Носителите на двата антигена принадлежат към кръвна група АБ. А има и хора, които нямат специфичен антиген в червените си кръвни клетки и те са от група 0. Нашата имунна система знае кои кръвни клетки са наши и атакува различните.

Четирите кръвни групи не са разпределени равномерно в света. Кръвна група О е доминираща в повечето страни. Но кръвна група А е най-разпространена в Европа. Кръвните групи Б и АБ са най-редките в света.

Източник: НОВА