Разликата се състои главно в молекулярната структура на основата (основата) на маслото. По време на производството на синтетични масла се „изграждат“ (синтезират) молекули с определени, оптимални експлоатационни свойства. Синтетичните масла, за разлика от минералните, имат максимална химическа и термична стабилност.

Химическата стабилност означава, че когато се използват синтетични масла в двигателя, те не претърпяват никакви химически трансформации (окисление, парафинизация и др.), които да влошат работата му.

Термичната стабилност означава поддържане на оптималния вискозитет на маслото в широк температурен диапазон, което означава лесно и безопасно стартиране на двигателя при студено време и същевременно максимална защита на двигателя в най-високите му температурни зони при работа при високи обороти и натоварвания. Поради особеностите на молекулярната си структура, синтетичните масла имат по-висока (в сравнение с минералните) течливост и проникваща способност.

В КАКВИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА ИМА ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СИНТЕТИЧНО МОТОРНО МАСЛО?

Проблеми, свързани с прехода към „синтетика“, обикновено възникват в случаите, когато преди това са били използвани нискокачествени масла, препоръчителните интервали на източване са били нарушени или в маслото са попаднали чужди вещества, като например охлаждаща течност, специални добавки за масло, и т.н. В този случай в двигателя могат да се появят значителни отлагания.

Обикновено в същото време има частична или пълна загуба на еластичност (до напукване) на уплътнителните елементи (уплътнения, уплътнения на клапани и др.).

За разлика от минералните масла, които „измиват“ отлаганията в двигателя постепенно, слой по слой, синтетичните масла (поради присъщата им висока течливост и проникваща способност) предизвикват отлепване на отлаганията от вътрешните повърхности на двигателя, което може да доведе до запушване на решетка на маслоприемника, маслени канали, работа в режим на маслен глад и в резултат на това повреда на двигателя. По същия начин, в областта на уплътненията на салниковата кутия (включително от микропукнатини, ако има такива), всички отлагания ще бъдат отстранени и в случай на загуба на еластичност на салниковите кутии, синтетичното масло, след като преди това е почистило своя „път“, ще изтичат от двигателя.

По този начин не се препоръчва използването на синтетични масла в следните случаи:

при наличие на значителни отлагания по вътрешните повърхности на двигателя;

ако уплътнителните елементи (уплътнения, уплътнения на клапани и др.) са загубили своята еластичност и (или) имат микропукнатини (уплътненията трябва да бъдат сменени);

в двигатели с маслени уплътнения с „опаковка“ (GAZ, Gazelle, UAZ, старо Renault) – възможни са течове (но при изключително ниски температури, когато няма друг изход, е разрешено да се използва „синтетика“);

по време на периода на разработка за двигатели, изискващи разработка, т.е. „Полезно износване“, за да се движи в триещи се двойки. Същото важи и за двигателите след основен ремонт. В тези случаи разбиването трябва да се извърши на висококачествено минерално масло, след което можете да преминете към „синтетика“;

в ротационно-бутални двигатели.

Във всички останали случаи използването на синтетични масла не само по никакъв начин няма да повреди дори „стария“ и износен двигател, а напротив, гарантира неговата защита и осигурява максимално възможен експлоатационен живот.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ПРЕХОДА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИНТЕТИЧНО АВТОМОБИЛНО МОТОРНО МАСЛО?

Ако има опасения, че могат да възникнат проблеми по време на прехода към „синтетика“, тогава трябва да се следват следните препоръки:

Първо оценете състоянието на двигателя, т.е. проверете за отлагания и дефектни уплътнения на жлезите. Ако двигателят вече има течове на масло, тогава преходът към „синтетика“ е невъзможен, докато не бъдат отстранени причините, които ги причиняват.

Ако има значителни отлагания в двигателя, „промийте“ маслената система на двигателя (за повече подробности вижте „Как да промиете двигателя?“).

Ако има причина да се смята, че уплътненията на салниковата кутия са загубили своята еластичност (което например се показва от следи от петна на местата за кацане), тогава е по-добре да отложите прехода към „синтетика“, докато двигателят не бъде ремонтиран и са сменени уплътненията. Ако няма признаци на изтичане, тогава за надеждност може да се препоръча първо да преминете към използването на полусинтетично моторно масло и да карате пълния интервал върху него, преди да смените. Ако дори след това няма петна на местата за кацане на уплътненията, тогава можете да преминете към използването на синтетични продукти.

Как да изберем двигателно масло 

Етикетът на продукта предоставя информация за характеристиките на лубриканта за автомобил:

тип на двигателя

Стандарти

базово масло

Вискозитет по SAE – Одобрения на производителите на превозни средства

ТИП БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

За бензинов двигател трябва да се използва масло със специални свойства, които могат да варират в зависимост от условията на употреба.

Когато двигателят работи на пълна газ, например при движение по магистрала, температурата на главата на цилиндъра и в картера се повишава значително. Следователно използваното двигателно масло трябва да има добър индекс на вискозитет.

От своя страна, по време на кратки пътувания, когато двигателят няма време да загрее до работна температура, относително ниската температура, наблюдавана в определени части на двигателя, допринася за процеса на кондензация и образуването на отлагания (утайки). Следователно маслото трябва да има добри дисперсионни (разпръскващи) свойства.

ТИП ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ

Температурите на главата на цилиндъра при дизеловите двигатели могат да бъдат необичайно високи, особено когато двигателят е претоварен. А също и самото изгаряне на дизеловото гориво води до появата на сажди, отлагания, неизгорели частици киселинен остатък. Ето защо масло, което е разработено за дизелови двигатели, трябва да има силни детергентни (детергентни) свойства и висока алкалност.

Дизеловите двигатели, които имат камери за предварително горене, като тези, използвани в леките автомобили доскоро, произвеждат много въглеродни остатъци в двигателното масло. Следователно за тези двигатели трябва да се използва двигателно масло с мощни диспергиращи (диспергиращи) свойства.

Дизеловите двигатели, оборудвани с предварителни горивни камери, вече са заменени от двигатели с директно впръскване. Но директното впръскване на гориво има и своите недостатъци, като например:

Висока температура на главата на цилиндъра поради високо налягане по време на впръскване на гориво и изгаряне

По-силно механично действие поради висок въртящ момент

Тези фактори изискват създаването на масло, което да има мощни почистващи и противоизносни свойства. Всичко това доведе до разработването на спецификацията ACEAv4.