Фондация „Даная“ ще организира протест в случай, че до 4 септември не бъдат получени отговори и не бъдат предприети действия от министъра за установяване на действителното положение в „Майчин дом“. Това става ясно от писмо на пациентската организация, изпратено до министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков, до премиера Николай Денков, до вицепремиера Мария Габриел, до ръководствата на ДСБ, Демократична България и Продължаваме промяната.

Ето пълния текст на писмото:

УВАЖАЕМИ ПРОФ. Д-Р ХИНКОВ,

Във връзка с публикувания одитен доклад относно извършените разходи за възнаграждения на персонала, вземания и задължения на най-голямата акушеро-гинекологична университетска болница в България – СБАЛАГ „Майчин дом“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.05.2022 г., както и с изнесените в публичното пространство данни и анализи, Управителният съвет на Фондация „ДАНАЯ“, защитавайки позицията на децата пациенти и техните родители, се обръщаме към Вас с призив незабавно да предприемете и да изискате да бъдат предприети от компетентните лица всички необходими действия, част от които сме посочили по-долу в това писмо.

Силно сме обезпокоени от Вашата реакция, когато, въпреки протестите на служители и получените сигнали, и при наличието на горецитирания одитен доклад, след проведена среща с ръководството на болничното заведение, заявихте, че става въпрос за „междуличностен проблем“, без да предоставите публично обяснение за ред други установени порочни практики, а именно:

• Месечният доход на проф. д-р Иван Костов, който възлиза на близо 60 000 лв., надхвърлящ десетки пъти средната заплата на наетите в болницата медицински служители и от 5 до 8 пъти по-висок от заплатите на ръководителите в други държавни болници с много по-големи приходи.

• Скандално е разкритието, че в сумата по-горе, освен основната заплата на изпълнителния директор на държавната болница, са включени и възнаграждения, които самият той определя за себе си от всякакви други услуги, предлагани от СБАЛАГ „Майчин дом“. В това число, освен от сключения с него договор за управление, директорът получава в пъти повече пари за дейността си като лекар – преглежда, оперира и си разпределя такси от платени услуги, избор на екип и не на последно място – отчислява си от немедицински приходи на болницата – ВИП-стаи, паркинг, наеми, барчета и др. Същото е в разрез с договора му за управление, което са отбелязали одиторите.

• Недопускането на други лекари и специализанти да работят с роботизираната система „Да Винчи“, която е финансирана от Министерството на здравеопазването, болницата и Медицинския университет, град София, като съфинансирането от страна на последния е предоставено именно за да могат на нея да се обучават специализанти.

• Конфликтът на интереси по отношение на „МЕДИКАРД“ ООД. Дружеството снабдява с медицински консумативи СБАЛАГ „Майчин дом“. От справка в Търговския регистър се установява, че мажоритарен собственик и представляващ „МЕДИКАРД“ ООД е Борис Конев. В публичната декларация, която проф. Костов е подал в КПКОНПИ за 2022 г., се вижда, че същият е получил личен заем в размер на 570 000 лв. именно от Борис Конев.

• Анонимните сигнали от лекари и сестри в болницата, в които се посочват случаи на тежка „шуробаджанащина“, както в болницата, така и в катедрата, както и непрозрачни кадрови промени.

• Липсата на ясни принципи за израстване на медиците и определяне на възнагражденията се потвърждава и от първия одитен доклад от министерството от 2022 г.

При нас постъпиха сигнали, че наред с горепосоченото, е налице масова практика да се искат пари „на ръка“ за раждане в „Майчин дом“, както и информация, че високотехнологичната апаратура „Да Винчи“ не само, че не се ползва за обучение на студенти, а и достъпът на членове на част от катедрите в МУ до нея е спрян. Последните са квалифицирани, с хирургични умения и с голям брой пациенти, техните опити да получат достъп са многократни, но безуспешни.

За сметка на това скъпата апаратура се използва от хора, които дори нямат договор с Медицинския университет и не са преминали необходимото обучение.

Предвид всичко горепосочено, в най-кратки срокове очакваме:

• Ясната позиция на повереното Ви министерство, което е принципал на СБАЛАГ „Майчин дом“, по всички поставени по-горе проблеми.

• Информация относно действията, които Министерството на здравеопазването ще предприеме по отношение на информацията, посочена по-горе, и съответно – в какви срокове.

• Възлагане на повторен одит и отстраняване на проф. д-р Иван Костов като изпълнителен директор и член на съвета на директорите на СБАЛАГ „Майчин дом“.

• Установяване на обективните факти и обстоятелства, включително и такива за неправомерно финансирани от НЗОК операции с робот „Да Винчи“.

• Провеждане на обективен и прозрачен конкурс за назначаване на нов изпълнителен директор на СБАЛАГ „Майчин дом“.

• Извинение към специализантите, които са били унижени чрез публично изказвано мнение по отношение на работата им в СБАЛАГ „Майчин дом“.

• Проверка на отношението към специализантите в СБАЛАГ „Майчин дом“ и взимане предвид препоръките, които те биха дали, за да бъде работата им максимално качествена и ефективна и с оглед на тяхното задържане в системата на здравеопазването в България.

• Проверка на броя на прекратените трудови, служебни и други правоотношения със служители и/или консултанти на болничното заведение, в т.ч. лекари и медицински сестри, от назначаването на проф. д-р Костов до момента, както и установяване на причините за тяхното прекратяване.

• Проверка за наличието на сключени трудови, служебни или други договори от страна на проф. д-р Иван Костов с трети лица, в т.ч. и болнични заведения за последните 3 години.

• Ясна позиция за моралния аспект на това директор на държавна болница да получава възнаграждения десетки до близо сто пъти по-високи от тези на неговите служители.

• Дълбочинно изследване на мотивацията на персонала в СБАЛАГ „Майчин дом“.

И не на последно място, в настоящото писмо бихме искали да изкажем дълбокото си разочарование от и категорично се противопоставяме на друга Ваша позиция, а именно, че бащите трябва да заплащат „услугата“ присъствие по време на раждане на децата им. Напомняме Ви, че същото следва да е част от правата на майката да получи качествена здравна помощ, съобразно добрите европейски практики за родилна грижа. Множество научни проучвания демонстрират, че присъствието на бащата по време на раждането не само укрепва ранната му връзка с новороденото, но е свързано с по-добър здравен статус за майката и бебето – понижена тревожност на майката, по-нисък риск от усложнения при раждането, както и понижен риск от следродилна депресия.

Молим на горепосочените данни за контакт на Фондация „ДАНАЯ“ в най-кратък срок да бъдем уведомени за предприетите стъпки и да получим отговори на въпросите, зададени в настоящото Отворено писмо.

Молим да вземете предвид, че голяма част от исканията ни са продиктувани, не само от цитирания Одитен доклад, а и от множество сигнали и информация, предоставени ни както от бивши, така и от настоящи служители в СБАЛАГ „Майчин дом“. Считаме, че извършването на каквито и да е действия, които поставят българските медицински лица, съответните специалисти, във враждебна работна среда, е част от причините за т.нар. „изтичане на кадри“ и само по себе си е престъпление към пациентите в България, поради което очакваме незабавни действия от Ваша страна за установяване на обективната истина.

С оглед последното, изказваме своята готовност за предприемане на протестни действия, в случай, че в срок до 04.09.2023 г. не получим отговор и респективно не предприемете действия за установяване на действителното положение в болничното заведение и понасяне на съответните санкции от страна на отговорните лица.

Напомняме, че здравеопазването не е феодално владение на никого в България, а обществените ресурси не могат по никакъв начин да се ползват за лични цели и облагодетелстване, още по-малко поставяйки в позиция на подчинение най-уязвимите групи в обществото.

Фондация Даная е създадена от Ани Стоянова, майка на починалата 15-годишна девойка, с чиито органи бяха спасени два човешки живота, а други двама души виждат с очите на момичето. В управителния съвет на фондацията са още бившият депутат от ДБ Кремена Кунева, Мария Рангелова, Женя Лазарова, Светлана Клуковска и Жанета Джонева-Каранджова.