Екипи на МБАЛ – Добрич ще посещават труднодостъпните и отдалечени населени места в областта, в които гражданите нямат бърз достъп до медицинска помощ. Това ще се случва редовно след координация със съответните кметове, които ще имат за задача предварително да информират населението за създадената организация. Това обяви министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев след среща с кметовете на общините в област Добрич.

Добрич е първата област, в която стартира инициативата за прегледи от мобилни лекарски екипи, в контекста на приетите промени в Закона за лечебните заведения, чрез които се дава правна възможност областните болници да получават допълнително финансиране от държавния бюджет на основание конкретни критерии.

„Специалистите ще бъдат с насоченост вътрешни болести. Както знаете, отдалечените населени места са с преобладаващо възрастно население. Това определя и патологията на заболяванията да бъде с естество вътрешни заболявания, като това основно ще бъдат с профили кардиология, ендокринология, нефрология, хирургия за пациенти, които имат нужда, и онкология.“

Това казва в интервю за БНР с д-р Георги Желязков, директор на МБАЛ – Добрич.

Той допълва, че екипи на болницата планират да посетят между 8 и 12 населени места през следващия месец.

Според д-р Желязков модерният начин на комуникация в здравните услуги в световен мащаб е именно телемедицината, а именно за труднодостъпни населени места и погранични зони. Това означава възможността за комуникация чрез видеонаблюдение. Такъв проект започна в област Бургас успешно с над 1500 поста. Това дава възможност на пациентите от отдалечените места да могат да направят навременна консултация с профилиран специалист и при необходимост да се потърси и физическа помощ от съответния лекар.

Източник: БНР