До 10 август министърът на здравеопазването заедно с управителя на Националната здравноосигурителна каса трябва да пуснат указание към всички лични лекари за детската ваксина Хексацима, гласува парламентарната здравна комисия.

Министърът на здравеопазването ще предоставя ежеседмично всяка сряда пълна информация относно липсващите не територията на България лекарства.

Председателят на комисията Костадин Ангелов поясни:

„За да можем да виждаме какво се случва, как се случва и ако са необходими спешни законодателни промени, да ги правим, за да отговаряме адекватно на случващото се. И третата точка е да изготви необходимите изменения и допълнения в Наредба номер 4 във възможно най-кратък срок с цел разширяването обхвата на електронните предписания, т.е. повече лекарства да се изписват с електронна рецепта, за да имаме проследимост дали стигат до хората и не стигат до хората. Това са основните решения“.