„Пациентът е във фокуса на нашето внимание – да получи това, което ще бъде най-полезно за него и за състоянието му. Да го получи на едно място и своевременно. Необходимо е да се акцентира върху профилактиката на онкологичните заболявания, върху скрининга. Това е ключово звено за по-ранно откриване и за по-добрия изход при терапиите „. 

Това каза в предаването „Нещо повече“ доц. д-р Наталия Чилингирова, специалист по медицинска онкология и началник клиника в МБАЛ „Сърце и Мозък“ в Плевен. След успешно покриване на критериите и убедително представяне на международния форум в Париж онкологичният център на „Сърце и Мозък“ вече е част от най-голямата мрежа от онкологични центрове и институти в Европа. 

„В нашата лаборатория по молекулярна патология и генетика в която се провеждат сертифицирани във Великобритания и Германия анализи за всички основни биомаркери при солидни тумори с диагностична, скринингова, предиктивна, прогностична цел. Днес ракът се възприема като заболяване на генома. Имаме първия в страната сектор по кардиоонкология, който доказа, че най-добрата грижа за пациента се дължи на мултидисциплинарния подход. Голяма част от нашите пациенти имат и подлежащо друго заболяване, най-често кардиологично. В хода на лечението се натрупва най-често кардиотоксичност. Тук е разковничето – когато един пациент е навременно проследяван и диагностициран както от онколозите, така и от кардиолозите, няма компромис с онкологичната терапия и кардиотоксичността е по-слабо изявена. Пациентът получава максимума на едно място„, каза още доц. д-р Чилингирова. 

И подчерта, че в това се корени комплексността на онкологичната терапия. 

Интервюто на Диана Янкулова с доц. д-р Наталия Чилингирова в предаването „Нещо повече“ можете да чуете в звуковия файл