Българският Червен кръст бе домакин на заключителната конференция по проекта X-Stock „Повишаване на трансграничната готовност чрез споделено управление на бедствените резерви в Югоизточна Европа“, която се проведе на 7 юни 2023 г. в София. Форумът беше официално открит от генералния директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов, от директора на ГД ПБЗН-МВР главен комисар Александър Джартов и от Едуард Трампуш, ръководител „Международни програми“ на Австрийския Червен кръст. Модератор бе Небойша Медойевич, делегат за готовност при бедствия и кризи на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП).

В рамките на конференцията беше подписано споразумение за продължаващо сътрудничество и разширяване на състава от партньорски организации, участващи в механизма X-Stock през следващите години. Отчетено бе, че проектът успешно е постигнал заложените задачи по изграждането и привеждането в действие на нови процедури и инструмент за ускорено и ефективно предоставяне на международна хуманитарна помощ при бедствия и кризи в региона. Подкрепа за бъдещите дейности беше заявена от страна на ръководителите на участващите национални дружества, представителите на органите за гражданска защита, МФЧК/ЧП и от Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).

По време на събитието партньорите демонстрираха постигнатите резултати по проекта X-Stock: изготвени анализи на системите за управление на бедствение резерви, механизми за международна помощ и препоръки за подобрения, стандартни оперативни процедури за споделяне, предлагане и получаване на международна хуманитарна помощ от бедствените резерви в партньорските страни, както и онлайн платформа за споделяне и бързо изпращане през граница на налични материали за хуманитарно подпомагане.

В конференцията участие взеха главният секретар на БЧК д-р София Стоименова, директорът на дирекция „Мениджмънт на бедствията“ Ясен Сливенски, директорът на дирекция „Международно сътрудничество и програми“ Преслава Лилова, експерти, участвали в изпълнението на проекта, както и партньорските дружества на Червения кръст на Австрия, България, Република Северна Македония, Република Сърбия, Хърватия и Черна гора, представители на органите за гражданска защита от страните-партньори по проекта, дружества на Червения кръст – членове и наблюдатели на червенокръстката мрежа за взаимопомощ „Съседите помагат първи“ от Албания, Босна и Херцеговина, Румъния и Словения, МФЧК/ЧП, МКЧК, както и от Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE) и Европейската комисия.

Проект X-STOCK (https://www.redcross.bg/projects/active_projects/project_x-stock) се финансира от Генералната дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (DG ECHO) на Европейската комисия, Австрийската агенция за развитие и Австрийския Червен кръст.