В последното десетилетие статистиката отразява нарастване на случаите на психични разстройства сред младите хора. Ужасната цифра, че всеки седми 10-19-годишен по света страда от някакъв вид психичен проблем, което представлява 13% от глобалното бреме на болестите в тази възрастова група. Това включва депресия, тревожност и поведенчески разстройства, които са основният фактор за заболявания и увреждания сред подрастващите.

Освен това самоубийството заема четвъртата позиция в списъка с причините за смърт сред 15-19-годишните. Последиците от липсата на адекватна грижа и справяне с проблемите на психичното здраве при младите хора продължават да се усещат през целия техен живот, влошавайки както физическото, така и психичното здраве и ограничавайки техните възможности за пълноценен живот.

Бойка Боянова, консултант по когнитивно-поведенческа психотерапия и социолог по професия, сподели своя опит и наблюдения във връзка с този проблем. Тя разказа за това как от 2008 година работи в терапевтична общност „Феникс“, където се занимава с хора, зависими от психоактивни вещества. Тя отбеляза, че в последните години забелязват рязък спад във възрастта на употребата на такива вещества. Вместо това се появяват често случаи на психични разстройства сред младежите, най-често в групата 15-19 години.

„Разстройствата, с които се сблъскваме, са халюционации и чести разстройства на настроението – импулсивно и агресивно поведение, както и необосновани агресивни действия, за което сигнализират и семействата. Причините са многоаспектни. Новите психоактивни вещества стават все по-лесно достъпни. Всичко е лесно достъпно и липсва контрол от страна на училищата. Хората не са запознати и сякаш си казват – „това на мен няма да ми се случи“. Желанието на децата да изпитат удоволствие по един неадекватен начин остава“, посочва в интервюто тя.

По отношение на разновидността на разстройствата, Бойка Боянова сподели, че се сблъскват с халюцинации, различни нарушения на настроението, както и импулсивно и агресивно поведение, което често включва необоснована агресия, отразена и от семействата. Причините за този ужасяващ растеж са многостранни. С по-лесния достъп до нови психоактивни вещества и липсата на контрол в училищата, хората се поддават на експериментиране, изправяйки се пред сериозни рискове.

За да се противодейства на този тревожен тренд, Бойка Боянова предлага усилена превенция и образование, както и обучение на родителите. Тя съветва родителите да обърнат внимание на промените в поведението на децата си, като следят за чести смени на настроението, отсъствие от училище и връзката с учителите в случай на неадекватно поведение. Тези мерки за наблюдение и реакция могат да спомогнат за ранното откриване и справяне с психични разстройства сред младежите. БНР