Пациентът да може да посочва аптека, в която иска да получава лекарството си. Това предлагат фармацевти. Те искат забрана на интегралната интеграция, както и настояват за създаване на условия за ефективна конкуренция. Повод за пресконференцията им е недостигът на лекарства.

Според тях е нужно премахване или редуциране на ДДС за лекарствата. БФС се застъпва за контрол върху търговците и аптеките, за да не могат да се правят нарушения. Оказва се обаче, че износът става все по-привлекателен за повече играчи на пазара.

Нова тенденция е аптеките да имат лекарства, които се реимбурсират от НЗОК, но да казват на пациентите, че могат да им го дадат само платено, според Светослав Крумов, главен секретар на Български фармацевтичен съюз.

Аптеки у нас има, но няма кадри. У нас 78% от пациентите стигат за 5 минути до аптеката си. 98% стигат до фармацевт до 30 минути. Средно една аптека обслужва 2 423 пациенти. Аптеките обаче са изключително неравномерно разпределени, според Крумов.

БФС предлага въвеждане на демографски и географски критерий за разкриване на аптеки. Също така да се наложи мораториум за разкриване на аптеки, където вече са покрити минималните изисквания за аптечно покритие.

Средно по 2,1 фармацевти работят в една аптека на пълен работен ден, но пък се усеща недостиг – отново заради неравномерното им разпределение. Те искат отделен закон за аптечната дейност. В България работят 300 склада и над 3000 аптеки.