До петък включително от 9 до 15 часа в сградата на РЗИ-Кюстендил, се организират дни на отворени врати по проблемите на хепатит В и хепатит С

В рамките на инициативата се провежда анкета за скрининг на хепатит В и хепатит С. Анкетната карта е анонимна и цели да предостави информация за рисковите експозиции за хепатити В и С. Анкетната карта служи като „инструмент“, който подпомага активното издирване на съмнителни (рискови) за хепатит лица.

При откриване на риск за хепатит (въз основа на анкетната карта) ще се провеждат безплатни доброволни скринингови изследвания с бързи имунохроматографски тестове за доказване на повърхностен антиген на хепатит В вируса и на антитела срещу хепатит С вируса.

Изследването се прави  в рамките на 15-20 минути. При желание от страна на анкетираните ще се вземат материали за провеждане на имуноензимни тестове за хепатит А, В, С, Д и Е, които ще бъдат изпращани до Национална референтна лаборатория по вирусни хепатити в НЦЗП, каза д-р Илияна Кръстева, завеждащ отдела „Надзор на заразните  болестии“ при РЗИ в Кюстендил.

Тестването става чрез вземане на кръв от пръст или от вената. Всичко и доброволно и анонимно.