„Най-голям паралелен внос на лекарства България осъществява от Румъния. Три са държавите в ЕС, които са първенци по паралелен внос на лекарства и държат дял от 52 на сто- това са Франция, Германия и Обединеното кралство. Това стана ясно на семинар на тема: „Улесняване на достъпа до лекарства – европейският начин“. Лекарства идват най-често у нас и от Гърция, Чехия и Полша и от 10 тина държави от ЕС.

22 478 случая на недостиг на лекарства са регистрирани според доклад на ЕС. Този недостиг засяга 1,25 от държавите.

Близо 3000 лекарства са изтеглени от България за периода от 2014 до 2022 г.

„Паралелният внос спомага за по-гъвкава ценова политика на националните пазари и недопускане на злоупотреба с цени, съобщи Боряна Маринкова – Изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства (БАРПТЛ).

„Чрез паралелният внос най-бързо се хващат фалшивите лекарствени продукти. Това става чрез системата за верификация на лекарствата. Освен това лекарствата, които влизат в ЕС имат най-висока степен на безопасност.

Лекарствата от паралелния внос са оригинални и висококачествени, те са внесени само от Европейското икономическо пространство.

Тези лекарства преминават през две проверки – на държавата износител и на държавата вносител. Това важи и за генеричните лекарства и за оригиналните“, разясни още Боряна Маринкова.

По думите и паралелният внос спестява и разходи за пациентите, достъпът за хората е подобрен, а безопасността е гарантирана“, каза още Боряна Маринкова.

Според данните Дания спестява почти 100 милиона евро за 2021 година чрез ПВЛП. За 2020 Полша е спестила за 8 години 728 милиона евро, благодарение на тази спирала за намаляване на цената на лекарствата чрез паралелния внос.

Маринкова изясни и кои са причините за недостигът на лекарства в ЕС – на първо място като причина това е производственият фактор. На второ място са неочакваното повишаване на потреблението, после проблем с качеството,следват регулаторните проблеми, проблем с безопасността и на последно място форсмажорни обстоятелства.

„Изводът е, че паралелната дистрибуция е най- ефективният начин за достъп до терапия за малки пазари. Достъп на лекарствата и недостигът на лекарства – тези две теми са свързани. Разликата в цената на лекарствата винаги ще съществува, но когато има конкуренция чрез паралентата търговия, ценовият натиск е единствена и само надолу.

Точно така паралелният внос спомага за по-гъвкава ценова политика на националните пазари и недопускане на злоупотреба с цени“, обобщи още Боряна Маринкова – Изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства.

Източник: БНР