България е на едно от последните места по трансплантации в Европейския съюз, като отчита 0 белодробни трансплантации през периода 2019 – 2020 година, беше отчетено на кръгла маса в парламента по темата за трансплантациите.

Тежка е финансовата зависимост на болниците за закупуване на голяма част от медикаментите по Наредба 10, което унищожава бюджетите им. Няма утвърдена роля на трансплатационните координатори по звена.

Много е малък и броят на донорите в българския клетъчен регистър, който не може да изпълнява ролята на клетъчна банка, посочи заместник-председателят на здравната комисия на парламента професор Георги Михайлов от БСП:

„Ако погледнем наредбата на министерството за посттрансплантационното наблюдение, което е най-важното за болните, защото не е въпрос в самата технология на трансплантацията, въпросът е да изведеш този болен години напред след това – са необходими много средства. И затова идеята на екипа, който прави в момента промяната в закона, е финансираното да бъде вкарано законово, то да бъде неотменима част от закона, за да не може, който и да е управляващ, да може с това да малтретира болничните заведения. Обществената информираност, която е на ниско ниво, липсата на интерес на кадри към тази специалност трансплантология, защото те не могат да се развият в Република България и нуждата от финансиране на продължителна специализация извън територията на страната на кадри, които могат обаче после да се върнат“, коментира д-р Георги Михайлов проблемите в тази сфера на здравеопазването.