Проучване сред 807 пациенти над 18 години с астма от пет държави установява системни пропуски в грижите за тях, въпреки че пациентите считат, че астмата им е добре контролирана. Изследването е на Глобалната организация за пациенти с алергии и болести на белите дробове.

Проучването показва, че по-голяма част от пациентите се чувстват подкрепяни от своя лекар и при повече от половината от тях нараства увереността им в контрола на астмата през последната година. 90% от астматиците съобщават, че болестта има отрицателно въздействие върху живота им, повече от половината са ползвали поне един ден болнични по повод астматичен пристъп през последната година.

Повече от една четвърт (27%) от пациентите не са били информирани какъв е допустимият максимален брой инхалации със синия облекчаващ симптомите инхалатор на седмица. Близо половината от анкетираните (45%) посягат към него 3 и повече пъти седмично, което е потенциален сигнал, че астмата им не е добре контролирана. Това ги излага на повишен риск от пристъпи на астмата, които могат да бъдат животозастрашаващи. Едва 13% от пациентите са наясно с факта, че прекомерната употреба на инхалатор ги излага на висок риск от астматичен пристъп независимо от тежестта на тяхната астма.

Над половината от участниците в проучването са използвали орални кортикостероиди за овладяване на астматичен пристъп. При пациенти с тежка астма честата употреба на орални кортикостероиди е индикатор за неконтролирано заболяване.

Астмата е хронично хетерогенно заболяване, което се характеризира с хронично възпаление на дихателните пътища. Тя е най-честото хронично заболяване при децата. Характеризира се с непостоянни във времето и по тежест респираторни симптоми като най-чести са хрипове, задух, стягане в гърдите и кашлица.Тя засяга около 339 млн. души по света, а в България пациентите с астма са около 400 хиляди.
Подобряване на информираността за астмата като хронично, а не остро заболяване, което налага постоянно лечение и стриктно придържане към препоръките на лекаря и назначената терапия биха подобрили контрола му.