От 15 октомври аптеките, които работят по договор с НЗОК, ще получават парите си за лекарства, само ако медикаментите са верифицирани в системата за верификация. Това е посочено в публикувания в днешния „Държавен вестник“ анекс към Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК само за верифицирани в системата медикаменти.

Със задна дата – от 1 август 2023 г., за изпълнена рецепта за напълно платени от Касата лекарства, които не се отпускат по протокол, НЗОК ще плаща на аптеките по пет лева. Досега сумата беше четири лева. За напълно платени от НЗОК лекарства по протокол аптеките ще получават по шест лева за рецепта.

Аптеки, които са в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим, ще получават допълнително финансиране по определена методика. За целта са предвидени два милиона лева.  

Анексът е в сила до 31 декември 2023 г.