Заплащането от страна на Община Видин на задълженията за данък сгради и такса битови отпадъци на многопрофилната болница в града е сред основните теми, по които ще дискутират общинските съветници във Видин на своето заседание днес, 23 януари.

 400 хиляди лева са предвидени от тазгодишния бюджет за изплащането на задълженията на здравната институция. 

Общо 18 са точките в проекта за дневен ред. Сред тях  е и предложение за дофинансиране със собствени средства на реконструкцията на централната пешеходна зона. 

В предложенията за гласуване е включено и поемане на общински дълг за осигуряване финансирането за изпълнение на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух.Началото на заседанието на Общинския съвет е в 9 часа.

Източник: БНР