„По мое предложение ще настоявам да бъдат включени стълбищни катерачи за инвалидни колички, които в момента се подпомагат от фонд “Социална закрила”.

Наясно сме, че това средство е скъпо, но държавата има възможност да подпомогне частично хората, които имат нужда от него и нямат възможност да имат собствена рампа“, това пише в профилът си Елисавета Белобрадова, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика в 46 – то Народно събрание от квотата на Демократична България.

Тя припопомня, че вече измина една година от сформирането на Комисия за изготвяне на проект на актуализирана спецификация с помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонти за хора с увреждания.

Белобрадова благодари на експертите от Националната здравноосигурителна каса, че са я включили като член на групата.
Участие взимат както експерти, лекари, представители на неправителствени организации на и за хора с увреждания като д-р Даниела Данчева, председател на Асоциацията на Ампутираните в България, така и производители и търговци, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.

В поста си Белобрадова изтъква, че се очаква да продължават разговорите за сумите, които ще се отпускат за слухови апарати.

Както и, че се чака експертното мнение на Българското дружество по белодробни болести дали уредите за кислородна терапия ще бъдат допуснати. Битка, която Асоциацията на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация и Българско общество на пациентите с пулмунална хипертония водят от дълги години.

Източник: БНР